Search

Informacje prawne

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony internetowej http://audreylaure.fr/ są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel : Peter Johansson – Audrey Laure – Siret: 35271298800026 – APE: 741G – TVA: FR2335271298800026

Twórcy treści :

Odpowiedzialny za publikację : Peter JohanssonTel : +33 (0)6 70 31 44 15

Webmaster : Peter Johansson

Gospodarz strony internetowej : OVH – SAS z kapitałem w wysokości 10 069 020 EUR- RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Credits: Szablon noty prawnej jest dostarczony przez Subdelirium.com.

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny internetowej http://audreylaure.fr/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony internetowej http://audreylaure.fr/ są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Peter Johansson może jednak podjąć decyzję o przerwaniu działania witryny w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej. W takim przypadku Peter Johansson postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o dacie i godzinie interwencji.

Strona http://audreylaure.fr/ jest regularnie aktualizowana przez Petera Johanssona. Podobnie, informacje prawne mogą zostać zmienione w każdej chwili: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej http://audreylaure.fr/ jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Peter Johansson dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie http://audreylaure.fr/ były jak najdokładniejsze. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, spowodowane przez niego samego lub przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje na stronie http://audreylaure.fr/ podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zamieszczone na stronie internetowej http://audreylaure.fr/ nie są wyczerpujące. Podaje się ją z zastrzeżeniem zmian, które zostały dokonane od momentu jej wprowadzenia do sieci.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

Peter Johansson jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logotypów, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Treść wyprodukowana przez :

Ikony na stronie pochodzą z Flaticon, autorstwa Eucalyp.

Każda reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabroniona, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : Peter Johansson.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z jej elementów zostanie uznane za naruszenie prawa i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Peter Johansson nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas korzystania z witryny http://audreylaure.fr/, a wynikające z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Peter Johansson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny http://audreylaure.fr/.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). Peter Johansson zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedzenia, wszelkich treści umieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby ustawodawstwo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby, Peter Johansson zastrzega sobie również możliwość zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

7.1. Odpowiednie przepisy prawa.

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego, dyrektywą europejską z 24 października 1995 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), które weszło w życie 25 maja 2018 r. i które wymaga zwięzłych, przejrzystych, zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji dla zainteresowanych osób. Ten obowiązek przejrzystości jest określony w art. 12, 13 i 14 GDPR.

7.2. Podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania danych na stronie internetowej http://audreylaure.fr/ jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych.

7.3. Wykorzystanie i ochrona danych.

7.3.1. Dostarczone dane

Podczas korzystania z witryny http://audreylaure.fr/ mogą być zbierane następujące informacje: adres URL linków, przez które użytkownik wszedł na stronę http://audreylaure.fr/, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Peter Johansson gromadzi dane osobowe użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę internetową http://audreylaure.fr/. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną świadomością faktów, w szczególności w momencie ich wprowadzania. Użytkownik strony http://audreylaure.fr/ jest następnie informowany o tym, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Odbiorcami tych danych są administrator, w tym przypadku Peter Johansson, w przyszłości potencjalny podwykonawca obsługujący serwer internetowy i listy mailingowe, jak również każda osoba prawnie upoważniona do dostępu do tych danych.

Żadne dane osobowe użytkownika strony http://audreylaure.fr/ nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza odkupienia Audrey Laure i jej praw pozwoliłaby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w taki sam sposób jak użytkownik strony http://audreylaure.fr/.

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Strona http://audreylaure.fr/ zawiera szereg hiperłączy do innych stron internetowych, utworzonych za zgodą Petera Johanssona. Peter Johansson nie jest jednak w stanie sprawdzić zawartości tych stron i dlatego nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7.3.2. Dane zbierane za pomocą plików cookies

Przeglądanie strony internetowej http://audreylaure.fr/ może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także umożliwienie różnych pomiarów częstości odwiedzin.

7.3.3. Okres trwałości

Czas trwania konserwacji ciasteczek wynosi jeden tydzień. Jeśli chodzi o usługę subskrypcji mojego biuletynu lub usług komunikacyjnych, okres ten jest określony przez czas, w którym jesteś zapisany, rozumie się, że masz możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez zwykłą prośbę lub operację na danej komunikacji.

7.4. Prawa.

7.4.1. W odniesieniu do dostarczonych danych

Conformément aux dispositions de l’article 13.2.b du 25 mai 2018 relative au RGPD, tout utilisateur dispose à tout moment d’un droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. Cette opération peut être formulée par voies électroniques à l’adresse : peter@audreylaure.fr.

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 2 lit. b z dnia 25 maja 2018 r. o RODO, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do CNIL lub innego organu nadzorczego.

7.4.2. W odniesieniu do plików cookie

Peter Johansson, administrator danych, zapewnił, że na stronie internetowej http://audreylaure.fr/ zainstalowane jest menu podręczne umożliwiające użytkownikom wybór akceptacji lub odrzucenia stosowania plików cookie.

Użytkownik ma zatem możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie przed kontynuowaniem przeglądania strony. Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług.

Użytkownik może również skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie trybika w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij na Poufność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Walidacja na Ok.

W Firefoksie: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij na zakładkę Prywatność.
Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć obsługę plików cookie.

W Safari: Kliknij na ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij na „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zablokować pliki cookie.

W Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność”, kliknij na preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookie.

8. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej http://audreylaure.fr/ podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

9. Główne przepisy, o których mowa.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie technologii informatycznych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

10. Lexicon.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

You don't have permission to register